Tilan tarina

Heinälän tila

Heinälän tila on luomuviljelyyn siirtymässä oleva emolehmätila Jyväskylän kaupungin Oravasaaren kylässä. Luomu-oikeudet saamme toukokuussa 2022. Ympärivuotisesti ulkoilevat Limousin-rotuiset lehmät poikivat pääsääntöisesti keväällä ja kasvatamme niiden jälkeläiset itse. Liha myydään joko kuluttajille suoramyyntinä tai Snellmanin lihanjalostukselle Limousin a´la Carte-sopimuksen puitteissa pihvilihana. Tulevaisuus pitää sisällään myös öljyhampun viljelyn yhteistyökumppaneiden jalostettavaksi.

Heinälän tila sijaitsee Jyväskylän kaupungin Oravasaaren kylässä Leppäveden ja Päijänteen välisellä kannaksella 22 km:n päässä kaupungin keskustasta. Alue on ilmastoltaan varsin suotuisaa maanviljelystä ja etenkin karjataloutta ajatellen, pellot ovat melko kivettömiä pääsääntöisesti hietamaita, eli soveltuvat hyvin monipuoliseenkin viljelyyn. Metsäpohjat ovat melko ravinteikkaita ja keskisuomalaiseen tapaan hyvin vaihtelevia kivisyyden suhteen, mutta puuston kasvu on hyvällä tasolla.

Tilan historia Valkosten suvun hallinnassa alkaa 1930-luvulta, jolloin Laukaan Petruman kylältä Leipäpohjan Lassilan torpasta Oravasaareen kihlauksen myötä muuttanut Onni Valkonen yhdessä Aino Valkosen (os. Ilmola) kanssa rakensivat ensin navetan ja sitten asuinrakennuksen. Paikalla oli aiemmin sijainnut Heinäaho niminen tila isäntänään Juho Ilmola, mutta hänen siirryttyään Ilmolan tilan isännäksi olivat pellot ja rakennukset jääneet huonolle hoidolle ja tilanpito aloitettava alusta.

Nykyisen isännän Marko Valkosen omistukseen tila siirtyi sukupolvenvaihdoksessa toukokuussa 1992 Tapio ja Eila Valkoselta. Tapio Valkonen oli Onnin ja Ainon poika, joten nykyinen isäntä on kolmatta polvea tilan ohjaksissa.

Tila tänään

Tällä hetkellä tilalla puhaltavat viljelytapojen suhteen uudet tuulet luomuun siirtymisen myötä. Peltoviljely ja emolehmätuotanto siirrettiin kerralla luomuvalvontaan 2020, joten ensi vuonna saamme tilalle viralliset luomutuotanto-oikeudet ja oman luomutunnuksen.

Tilan tuotannon ytimessä on Limousin-rotuinen emolehmäkarja ja sille tuotettava nurmisäilörehu ja vilja, sekä härkäpapu. Lisäksi viljellään öljyhamppua laadukkaan kasviproteiinin tuottamiseksi. Limousin on valikoitunut roduksi sen hyvän rehun hyväksikäyttökyvyn ja lihaksikkuuden ansiosta. Liha on miellyttävän vaaleanpunaista, vähärasvaista ja mureaa, marmoroitumistakin tapahtuu, joten suoramyyntiin se soveltuu erinomaisesti. Emot ovat myös maltillisen kokoisia ja helppoja käsitellä. Suoramyyntiin menee vuositasolla n. 20 % eläimistä, joten laajentamisen varaa tällä sektorilla vielä on. Pääosa teuraista myydään Limousin a´la Carte sopimuksella Snellmanin lihanjalostukselle Pietarsaareen.

Eläimet on sijoitettu vuonna 1996 rakennettuun kylmäpihattoon, johon rakennettiin lisätilat uudistukseen kasvatettaville hiehoille sekä ns. piilokarsina, johon emojen imetettävänä olevat vasikat pääsevät viettämään omaa aikaansa ilman isompien eläinten mahdollisuutta päästä samaan tilaan. Vasikat oppivat jo nuorina nauttimaan ikäistensä seurasta ja em. piilokarsinalla takaamme sen, ettei omaa vasikkaansa etsivä emo vahingoita muita pikkuisia. Piilokarsinaan on myös järjestetty lisäruokinta vasikoille, näin ne oppivat ensi askeleet tiellään märehtijöiksi saamalla hyvälaatuista korsirehua eli kuivaa heinää tai säilörehua.

Luomuun olennaisena osana kuuluu eläinten vapaa jaloittelu. Kesällä tämä tarkoittaa laiduntamista toukokuun puolesta välistä aina syyskuun loppuun ja joskus jopa lokakuun puolelle. Talvella kaikille eläimille, myös teurassonneille, on järjestetty mahdollisuus ulkoilla aina halutessaan jaloittelutarhassa. Tarhoissa on joko betonipinta tai hiekan ja hakkeen seoksella päällystetty laaja jaloittelualue.